preklady

Preklady

Na základe požiadaviek oddelení technickej dokumentácie, technických a prekladateľských agentúr vyhotovujem preklady:

  • návodov na montáž,
  • návodov na použitie a obsluhu,
  • plánov údržby a opráv,
  • technických podkladov k strojom,
  • špeciálnych podkladov k neúplným strojom,
  • ostatnej technickej dokumentácie.

Okrem ucelených prekladov kompletnej dokumentácie sa každodenne venujem prekladom doplnkov k už existujúcej dokumentácii strojov a zariadení, prospektov, informačných listov, zoznamov náhradných dielov, lokalizácii softvéru, textových, poruchových a chybových hlásení.

Preklady návodov technickej dokumentácie vyhotovujem v súlade s technickou normou STN EN 15038:2006, ktorá stanovuje presné postupy pri procese prekladu.

Termíny

Typický príklad z každodennej praxe: Stroj sa už nachádza na hraniciach alebo ho práve expedujú zo skladu a vy potrebujete doprekladať texty kapitol k voliteľným zariadeniam podľa špecifikácií zákazníka. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať. Sme Vám k dispozícii 12 hodín denne.

Termíny si v podstate stanovuje zákazník. Pri textoch so štandardnou štylistikou je možné dodať 2 500 – 3 000 slov denne. Texty so špeciálnym formátovaním, needitovateľné texty, prípadne schémy, kusovníky a pod. po preskúmaní. Prípadná práca cez víkend nie je spoplatnená.

Späť

 
Copyright © 2007 - 2017 TÜ GERAT – Mgr. Peter Gerát | Kontakt | Realizácia Insignia