kvalita

Kvalita

Priebeh vyhotovenia prekladu sa opiera o pevne stanovené procesy systému riadenia kvality a je v súlade s príslušnými nariadeniami prekladateľskej normy STN EN ISO 17100
Norma ISO 9001:2000 riadi všeobecné procesy, ako postup pri vybavovaní dopytu, realizácii zákazky, ako aj postup pri vzniknutej reklamácii. Norma STN EN ISO 17100 „Prekladateľské služby“ presne definuje postupy a požiadavky spojené s prekladateľskou zákazkou. Od cenovej ponuky až po proces kontroly a odovzdanie hotového prekladu.

Späť

 
Copyright © 2007 - 2017 TÜ GERAT – Mgr. Peter Gerát | Kontakt | Realizácia Insignia